Stratejik Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi

satınalma eğitimi

Satınalma Eğitimleri ve Yönetimi Sertifika Programı


Günümüzde işletmelerin rekabette ayakta kalabilmeleri, müşteri memnuniyetini sağlayarak satışlarını koruyup arttırabilmeleri amacıyla, ürünlerini kaliteli ve uygun fiyata müşterilerine sundukları gibi aynı şekilde bu ürünün üretimi için tedarik ve satınalma, lojistik ve depolama süreçleri de firmanın başarısında ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli bir fonksiyon görevi görür.

İşletmeler pazarlama departmanlarına verdikleri önem kadar tedarik zinciri, satınalma ve lojistik süreçlerine önem verdiklerinde kalıcı başarıyı yakalayacaklardır.

Başarılı bir Satınalma; doğru kaynaktan, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru kalitede ve doğru fiyattan mal ve hizmet alımını gerektirmektedir.

Günümüzde her işletme kendi uzmanlık alanına yönelmekte, uzmanlık alanı dışında kalan katma değer yaratamadığı tüm ürün ve hizmetleri tedarikçilerden temin etmeye yönelmektedir. Bu nedenle üretilen ürünün maliyetinde satınalma en önemli harcama kalemini oluşturmaktadır.

Alırken kazanabilmek ve kesintisiz üretim akışı için sağlıklı girdi temini sağlamak satınalmanın temel prensibidir. Bunu gerçekleştirebilmenin ön şartı ise doğru tedarikçilerle kalıcı işbirliktelikleri oluşturmaktan geçmektedir.

Bu eğitimin hedefi ilgili personele satınalma süreç ve ilişkilerini detaylı bir şekilde anlatmak, etkileşimlerini göstermek ve satınalmanın şirket başarısındaki stratejik önemini vurgulamaktadır.

Günümüzde rekabet artık tedarik zincirleri arasında yaşanıyor. Bu durum işletmelere yeni fırsatlar sunduğu gibi yeni riskler de içeriyor. İşletmenizin tek başına mükemmelliyet merkezi olması bile yeterli olamıyor. Hammadde tedarikçisinden son müşteriye kadar zincirdeki her halkanın ortak menfaatler için birlikte hareket etmesi gerekiyor. Rekabetle mücadelede toplu hücum ve toplu savunma zamanı.

Bu eğitim sizlere, rekabetçi ve değer katan bir tedarik zincirinin nasıl kurulacağına ve işletileceğine yönelik değerli bilgiler, uygulamalar ve tecrübeler kazandırmayı hedefliyor.

KİMLER KATILMALI

Satınalma Yönetici Ve Çalışanları, Planlama Ve Stok Kontrol Bölümü Yönetici Ve Çalışanları

İthalat, Lojistik, Fason Yönetimi, Kalite Güvence Bölümü İlgili Çalışanları

Tedarik Zincirinin Her Aşamasında Görev Yapan Yöneticiler Ve Çalışanlar Lojistik, Depolama, Sevkiyat Ve Dağıtım Hizmetleri Veren Şirketlerin Ve Bölümlerin Yönetici Ve Çalışanları

Teknik Ve İdari Kadroda Çalışan Diğer Destek Personelleri

PROGRAM DETAYLARIYÜZYÜZE SINIF

PROGRAMI

ONLINE

PROGRAM

Başlangıç Tarihi


03 Ağustos 2024


05 Ağustos 2024

Eğitim Günleri


Cumartesi Pazar


Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe

Eğitim Saatleri


10.00 – 16.00


21.00 – 23.30

Eğitim Süresi


4 Hafta


6 Hafta

Eğitim Yeri


Mecidiyeköy İstanbul


Online Platform

Eğitim Ücreti


12.000 TL+KDV


12.000 TL+KDV

Telefon


0 541 557 32 74 – 0 532 574 64 08

Mail


iletisim@gelisimakademisi.com


EĞİTİMİN PROGRAMI


1.MODÜL: SATINALMA YÖNETİMİNE GİRİŞ

 • Satınalmanın İşletmedeki Fonksiyonu
 • Satınalma Stratejisi Ve Politikaları
 • Temel Satınalma Süreci
 • Satınalma Sürecinde Doküman Yönetimi
 • Satınalma Süreci İş Akışı
 • İşletmede Satınalma Yönetimi Sistemi Kurma

2. MODÜL: SATINALMADA PLANLAMA STRATEJİLERİ

 • Satınalmada Talep Planlaması
 • Satınalmada Satış Operasyon Planlaması
 • Kapasite Planlaması
 • Üretim Planlaması ve Yönetimi
 • Satınalmada Finans Planlaması

3. MODÜL: TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

 • Tedarikçinin Temel Özellikleri
 • Tedarikçi Araştırma Süreci
 • Tedarikçilerin Ön Değerlendirmesi
 • Tedarikçi Firma Bilgi Formu
 • Tedarikçi Seçme Kriterleri
 • Tedarikçi Seçme Sistemi
 • Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterleri
 • Tedarikçi Kalite Performansı
 • Tedarikçi Teslimat Performansı
 • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

4. MODÜL: FİYAT GÖRÜŞMELERİ VE PAZARLIK YÖNETİMİ

 • Fiyat Görüşmesi Hazırlıkları
 • Fiyat Görüşmesinde Kullanılan Yöntemler
 • Dinleme ve İknanın Önemi
 • Çatışma Yönetimi
 • Kazan-Kazan İlişkisi

5. MODÜL: SATINALMA SÖZLEŞME YÖNETİMİ

 • Sözleşme Hazırlama ve Yönetme
 • Sözleşme Yapma Yöntemleri
 • Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Maddeler
 • Temel Prensipler ve Geçerliliğin Sağlanması
 • Sözleşme Yönetimi
 • Satınalma Sözleşmelerinin Hazırlanması
 • Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 • Sözleşmede En Önemli Maddeler
 • Sözleşmede Denge Unsuru
 • Sözleşme Sürecinde Anlaşmazlıklar ve Aşılma Yöntemleri

6. MODÜL: SATINALMADA FİNANS YÖNETİMİ

 • Satınalma Bütçesi Oluşturma
 • Fiyat Analizleri Yapma ve Karşılaştırma Tabloları Oluşturma
 • Satınalmada Makro Ekonomik Faktörler
 • Satınalmada Maliyet Düşürme Çalışmaları
 • Fiyatlandırma Kontrolü
 • Satınalma Faturalarının Analizi

7. MODÜL: SATINALMA ETKİNLİĞİ ve RAPORLANMASI

 • Satınalma Bütçesi Yönetimi
 • Fiyat Analizleri ve Karşılaştırma Tabloları
 • Makro Ekonomik Faktörlerin Önemi
 • Maliyet Düşürme Çalışmaları
 • Satınalmada Benchmarking

8. MODÜL: ERP’DE VE ISO 9000’DE SATINALMA YÖNETİMİ

 • ERP Nedir? Satınalma Açısından ERP
 • ERP Satınalma Modülü
 • ERP’de Satınalmayı Etkileyebilecek Noktalar
 • Kalite Yönetim Sistemi ve Satınalma
 • ISO 9000’e göre Satınalma Süreci

9. MODÜL: DIŞ KAYNAK KULLANIMI

 • Dış Kaynak Kullanım Kararı
 • Dış Kaynak Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

10. MODÜL: ULUSLARARASI SATINALMA YÖNETİMİ

 • İthalat ve İthalat Uygulamaları
 • İthalat Belgeleri
 • Ödeme ve Mal Kabulleri
 • İade ve Şikayet Yönetimi

11. MODÜL: SATINALMA SÜREÇLERİNDE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ

 • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
 • Partnership “ İş Ortaklığı” Yaklaşımı
 • Tedarikçi Geliştirme
 • Tedarikçi Performans Değerlendirme
 • Tedarikçi Ödüllendirme

12 MODÜL: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?
 • Tedarik Zinciri Yönetiminin Amacı ve Tasarlanması
 • Alıcı-Tedarikçi İlişkileri
 • Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilişim Teknolojileri
 • ERP Sistemleri
 • Elektronik Veri Değişimi, EDI
 • Internet ve E-Tedarik

13. MODÜL: TEDARİK ZİNCİRİNDE PLANLAMA

 • Satış Operasyon Planlaması
 • Talep Planlaması
 • Kapasite Planlaması
 • Üretim Planlaması ve Yönetimi

14. MODÜL: LOJİSTİK YÖNETİMİ

 • Lojistiğin Tedarik Zincirindeki Yeri
 • Fiziksel Dağıtım
 • Lojistik Firmaları ile Çalışma
 • Taşıma Kararları ve Nakliye Alternatifleri
 • Lojistikte Kalite ve Performans Ölçümleri

15. MODÜL: DEPO YÖNETİMİ

 • Depo Lokasyonu ve Depo Donanımı
 • Depo İç Düzeni ve Temel Prosedürler
 • Etkin Depo Yönetimi,

16. MODÜL: ENVANTER YÖNETİMİ

 • Temel Envanter Konseptleri,
 • Güvenlik Stokları Yönetimi,
 • Stok Maliyetleri

17. MODÜL: TERS TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

 • Tersine Lojistik
 • Mamül Geri Dönüşleri

18. MODÜL: TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI

 • Dış Kaynak Kullanım Kararı
 • Faydalar ve Riskler
 • Üçüncü Parti Lojistik


Satınalma Eğitimi: Kariyerinizi Bir Üst Seviyeye Taşıyın!

Herkes gibi kariyer basamaklarını tırmanmak, daha fazla sorumluluk almak ve maaşınızı artırmak istiyorsunuz. İşte bu noktada, kariyeriniz için en önemli becerilerden biri satınalma uzmanlığı olacaktır.

Satınalma eğitimi size neler katacak?
— Daha Fazla Kâr ve Daha Az Maliyet!

Satınalma eğitimi, şirketlerin en değerli kaynaklarını (özellikle paralarını) daha etkili bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Doğru tedarikçi seçimi, en iyi fiyatlar ve verimli satın alma süreçleri, şirketlerin maliyetlerini düşürmelerini sağlar. Tedarik yönetimi, satın alma teknikleri, bütçeleme, tedarikçi yönetimi ve müzakere stratejileri konularında uzmanlaşarak şirketinizin stratejik önemini artırabilirsiniz.

Önemli Bilgi: SatınAlma Uzmanlığının Faydaları

satınalma eğitimleri


Stratejik Satın-alma:
Eğitim sayesinde tedarik zinciri yönetimi ve müzakere tekniklerini öğrenebilir, şirketinizin satın alma süreçlerini stratejik olarak yönetebilirsiniz.
Daha İyi Kararlar:
Satınalma uzmanları, şirketin ihtiyaçlarını analiz ederek ürün ve hizmetleri en iyi koşullarda temin edebilirler. Ayrıca, fiyat teklifleri hazırlama, farklı tedarikçilerin fiyat, indirim ve ödeme koşullarını takip etme konularında uzmanlaşarak şirketlerin bilinçli kararlar almasını sağlayabilirler.
Risk Yönetimi:
Satınalma eğitimi, tedarikçi risklerini en aza indirmeyi ve tedarikçi ilişkilerini güçlendirmeyi de kapsar. Böylece şirketler daha güvenli bir tedarik zinciri oluşturabilirler.

Satınalma Eğitimini Kimler Almalı?

"Satınalma eğitimi" kariyerlerini satın alma alanında ilerletmek isteyen profesyoneller için doğru bir karar olacaktır. İdeal olan meslekler:

 1. Satın Alma Uzmanı,
 2. Satın Alma Müdürü,
 3. Tedarik Zinciri Yöneticisi,
 4. Proje Yöneticisi.

Bu eğitimler, satın alma ve tedarik zinciri yönetimi için temel ve ileri düzey bilgi beceriler sağlar.

Satın Alma Eğitimi Seçenekleri

Özellikle Türkiye'de satın alma eğitimi veren birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu eğitimler içerik ve yoğunluk olarak değişiklik gösteriyor.

 • Kamu kurumları ve meslek odaları tarafından düzenlenen satın alma eğitimleri,
 • Üniversitelerin işletme ve iktisat fakülteleri tarafından sunulan satın alma ve tedarik zinciri yönetimi programları,
 • Özel eğitim kuruluşlarının satın alma eğitimleri..

Satınalma Eğitimlerinde Neler Öğreneceksiniz?

Satınalma eğitimlerinin içeriği kuruma göre değişiklik gösterse de genel olarak şu konuları kapsamaktadır:

 • Satın alma süreçleri ve yönetimi
 • Tedarikçi ilişkileri yönetimi
 • Müzakere teknikleri
 • Sözleşme yönetimi
 • Maliyet analizi
 • Risk yönetimi
 • Toplam maliyet düşürme stratejileri...

🇹🇷 🚀 Satınalma Eğitimi ile Kariyerinizi Bir Üst Seviyeye Taşıyın!

Satınalma eğitimi ve sertifika programları, kariyer basamaklarını tırmanmak isteyen profesyoneller için bir yatırımdır. Bu eğitimler sayesinde satın alma alanında uzmanlaşabilir, daha fazla iş fırsatı elde edebilir ve maaşınızı artırabilirsiniz.

2024 Yılında Online veya yüz yüze eğitimi alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Eğitimin içeriğini, eğitmenlerin deneyimini ve kurumun referanslarını göz önünde bulundurmalısınız Müşteri yorumlarını okuyun ve iyi araştırma yapın!

Faydalı Kaynaklar:

* Türkiye Satın Alma Profesyonelleri Derneği

* Satın Alma ve Tedarik Yönetimi Derneği

Sıkça Sorulan Sorular (SSS):

1- Satınalma ve yönetimi eğitimi ne kadar sürer?

Eğitimlerin süresi kuruma göre değişmektedir. Birkaç gün ile birkaç ay arasında değişen seçenekler bulunmaktadır.

2- Satınalma eğitimi ücretli midir?

Evet, satın alma eğitimleri ücretlidir. Ancak ücretler, kuruma ve eğitimin süresine göre değişiklik göstermektedir.

3- Satınalma eğitimi sonrasında sertifika verilir mi?

Çoğu satın alma eğitimi, katılımcılara sertifika vermektedir. Bu sertifikalar, iş başvurularında faydalı olabilir. MEB Onaylı sertifika veren kuruluşları tercih edin, biz bu konuda M.E.B. Onaylı sertifika vermekteyiz.

Bizimle bugün iletişime geçin ve %30 indirimden şimdi faydalanın!

Eğitim: Uzaktan ya da yüz yüze;
Son güncelleme tarihi:
.

CookiesKullanım KoşullarıGenel şartlar ve koşullarGizlilik PolitikasıKariyerSorumluluk Reddi

Satınalma Uzmanlığı - Uygulamalı Satınalma Yöneticiliği

Satınalma uzmanlarını motive eden şey nedir? Gerçekten sadece fiyata odaklanmak yeterli mia? Başka hangi etkenlere önem vermeliyiz, gelin beraber inceleyelim.

Satınalma stratejisine uyum sağlamayı öğrenin: Eğitimimiz ile birlikte kendinizi bir satınalma uzmanının yerine koyacak ve hedeflenen pazara nasıl bakmanız gerektiğini öğreneceksiniz. e satışa nasıl baktığını öğrenin. Hangi tip satıcılar tercih edilmeli ve satışa nasıl bakılmalı, iddialıyız; hepsini öğreneceksiniz.

Süreç nasıl işliyor: Satınalma süreci nasıl işler ve bu süreci en iyi nasıl yönetebilirsiniz? Satınalma sürecinin hangi aşamasında neler önemlidir? Doğru kişilere nasıl ulaşırsınız? Doğru zamanda neyin önemli olduğunu belirleyecek ve doğru kişiyle bağlantı kurabileceksiniz.

Tedarikçi ve değer: Tedarikçiler, ürün veya hizmetinizin kullanıcısı değildir. En uygun çözümü esas alarak fiyat dışında değer katan şeyleri konuşabileceksiniz.

Bu Eğitim Size Neler Kazandıracak?

Sonuç:

Birçok katılımcı bu eğitimden sonra daha iyi sonuçlar elde ettiğinin geri bildirimi verdi. Katılım sağlayanların yaklaşık %70'i, eğitimin ardından bir yıl içinde ortalama %37 performans artışı olduğunu ifade ediyor.

Daha Az Zaman Harcama:

Farklı satın alma türlerini ve stratejilerini tanıyabilirsiniz. Bunlarla nasıl başa çıkacağınızı bilerek bir satın almacının nasıl düşündüğünü ve hareket ettiğini anlarsınız. Motive kaynağınızı belirleyerek doğru "düğmelere" basabileceksiniz. Bu doğru odaklanma sayesinde satış süreci daha az zaman alır ve daha hızlı sonuçlara ulaşırsınız.

Daha İyi Müşteriler:

Nasıl pazarlık yapacağınızı öğrendiğiniz için daha geniş bir yelpazede satış stratejileri geliştirebilir ve müzakere becerilerinizi, taktiklerinizi geliştirebilirsiniz. Bu satın alma eğitimindeki bilgilerle, kuruluşunuzu farklılaştırabilir, daha fazla katma değer sunabilir ve müşterinizle olan ilişkinizi derinleştirebilirsiniz.

Satınalma Türleri

Tedarikçinin satınalma süreci içinde uygulayabileceği etkiyi yönetebilirsiniz. Bunu iyi analiz edersek onları keşfedebiliriz, her birinin kendi yaklaşımı ve çalışma yöntemine sahip 4 farklı satınalma Türü. Her satın alma türünün kendine özgü çalışma yöntemleri, taktikleri ve yöntemleri vardır.

Satış Uzmanı Olarak Bunlar Sizin Sorularınız mı?

Satış personellerinin nelere dikkat ettiğini mi merak ediyorsunuz?
Bilmemeniz gereken her şeyi anlatacağız.
Satış görüşmesine en iyi şekilde hazırlanmak ister misiniz?
Satışçılar hangi satın alma stratejilerini izliyor?
Bir satış görüşmesinin daha iyi analizini nasıl yapabilirsiniz?

Hedef Kitle

Bu yeni 2 günlük eğitim, her satıcı için bir 'zorunluluktur'.
Satınalma alanında uzun yıllara dayanan deneyimimizi sizlerle paylaşacağız.
Size, aslında bilmemeniz gereken her şeyi detaylıca bilgi saklamadan anlatacağız.
Satıcılar ve alıcıların katılabileceği ideal bir eğitim..

Program Bileşenleri

Satınalma süreci nasıl ilerler? Nelere dikkat edilmelidir?
Hangi satınalma tekniklerini kullanmalıyım?
Hangi müzakere tekniklerini kullanmalıyım?
Tedarikçi stratejisi nedir?
Satınalma portföyünde bir tedarikçi olarak hangi konumdasınız ve bunu nasıl etkileyebilirsiniz?

Yöntemimiz - Adım Adım Plan

Kalite programımızın güvencesi olarak adım adım plan dahilinde ilerliyoruz:

Tanışma ve hedef belirleme - burada neyi başarmak istediğinizi öğreniyoruz.
Eylem Planı - eğitim önerimiz ve bunu nasıl yapacağımız.
Giriş - burada öğrenme hedeflerinizi belirliyoruz.
Uygulama - burada değişim süreciniz şekillenecektir.
Son değerlendirme - burada memnuniyeti ve olası takip adımlarını belirleriz.

Eğitimlerde teori ve pratik dönüşümlü olarak verilmektedir. Bu sayede iddialı becerilerinizi geliştirmeyi ve işinizde (ve özel hayatınızda) uygulamayı öğreneceksiniz.

Kanıtlanmış, başarılı eğitimimiz size şu sonuçları sağlar:

- Satınalma sizin için artık bir sır olarak kalmıyor.
- Alıcıya karşı olumlu tutumunuz büyük ölçüde gelişecek.
- Tedarikçiyi nasıl başarılı bir şekilde etkileyebileceğinizi önceden düşünebileceksiniz.